Ulises Fariñas

Може ли планетата Земя да нахрани 10 милиарда души?

Човечеството има 30 години да разбере.

от Чарлз К. Ман

Всички родители си спомнят момента, в който за първи път държат децата си - мъничкото смачкано лице, изцяло нов човек, излязъл от одеялото на болницата. Протегнах ръце и взех дъщеря си на ръце. Бях толкова затрупан, че трудно можех да си помисля.